Blogda Arama-Tarama

Kavramlar


Bu sayfamızda 4 tane blogumuzda kullanmanız gereken, kullandığınız kavramların neler olduğunun açıklaması yer alacaktır. Bütün oyunların kendi açıklama bloglarının olmasının yanı sıra buradan ise bloglarda açıklamasını yapamadığımız kavramları buraya ekleyeceğiz. Zaman zaman bloglarda anlatmaya çalıştığımız kavramların açıklamalarını buradan bulabilirsiniz. Esas fakülte burası⇒

%100:

Blogumuzun başlığının en sonunda bu bilgiyi göreceksiniz. %100 ibaresinin anlamı ise şudur.
Blogumuzu çekilişler yapılmazdan 5-6 gün önce düzenleyip yayına veriyoruz.
Blogumuzdaki verdiğimiz bilgiler çerçevesinde o hafta çıkan sayıların grup düzeni o blogda bulunuyorsa %100 ibaresini göreceksiniz.
O hafta yaptığımız tahminler arasında çıkan sayıların grup düzenini doğru tahmin ettiğimiz anlamına gelir.
Örneğin:
İlgili haftanın grup düzeni 21102 olsun. Bu haftanın tahminlerini yaptığımızda 21102 grup düzenini tahminlerimiz arasında çıkabilecek grup düzenleri arasında vermişsek blogun başına %100 işareti eklenecektir. Çekiliş yapılmadan bu ibarenin konulup konulmayacağı kesin değildir.
Doğru grup düzeni tahminlerimiz arasında yer almıyor ise bu ibare konulmayacaktır.
Bazı haftalarda yapılan çekilişlerin sonlarında %100 ibaresinin olmadığını göreceksiniz. Bunun anlamı o hafta büyük ikramiyeyi doğru bilen grup düzenini veremediğimiz anlamına gelir.

***

BENZERSİZ KOLON:
Blogumuzun sağ tarafında yer alan etiketlerimizde benzersiz kolon hakkında bloglarımızda muhtelif zamanlarda yer geldiği takdirde kavramların açıklamalarına yer verdik. Bloglar arasından bulmak izleyenlerimiz açısından sorun olmaması için burada toplu olarak açıklanacaktır.

Benzersiz kolon düzenlemek:

İlgili oyunda o zamana kadar yapılan çekilişler ve hazırda oynanan hafta içeresindeki oynanan kolonların arasından düzenlenecek kolon benzersiz olmalıdır.

Örnek 1:
1-2-3-4-5-6
Bu sayıları üzerinden inceleme yapalım. Bu düzen bu zaman kadar hiç çıkmamıştır. Bu sayılar ile ilgili haftada oynayan kişi olmayacak mıdır? Elbette ki olacaktır fakat bu düzenin çıkması imkansız olacağı için bu gibi uçuk sayılarda kolon düzenlemek mantıklı olmayacaktır.

Örnek 2:
9-15-23-31-44-49
Bu düzen için şöyle bir varsayım yapalım.
Bu sayılar bu zamana kadar hiç çıkmamış olsun.
Hazırda oynanan hafta ise on numara için 18.07.2016 ile 24.07.2016 akşamına kadar olsun.
Bu tarih aralığında ise bu sayıların yer aldığı düzeni seçen 1 kişi olsun.
Bu düzen ise 11112 grup düzenidir.
Bu grup düzenini başka hiç kimse farklı sayılar ile seçmemiş olsun.
Bu durumda bu sayılara büyük ikramiye isabet etmesi çok yüksek ihtimaldir.
Bu düzenin çıkma ihtimalinin çok yüksek olmasını destekleyecek başka bir durum ise diğer düzenlerden benzersiz kolon düzenlenmemiş olmasıdır.
Bunu ise şöyle açıklarız.
Diğer ilgili haftada oynanan kolonların tamamının 2 tane grup düzenine denk geldiğini varsayalım.
22200 ve 1212 grup düzenleri olsun.
Bu iki grup düzenlerinden ise 500.000'er adet düzenlendiğini varsayalım.
Bu durumda 11112 grup düzeni diğer iki düzene göre çıkma ihtimali en yüksek grup düzenidir.

Yukarıdaki örnekler konunun anlaşılması açısından basitleştirilerek anlatılmaya çalışılmıştır. Tabi ki oyunları oynayan herkes aynı düzeni seçmediği gerçektir fakat oynayan hangi grup düzenini seçtiğini bilmemektedir. Yani seçeceği sayıların grup düzeninin benzersiz olup olmadığı hakkında bir bilgisi yoktur. Burada blogumuz size tavsiye ettiğimiz grup düzenleri ile tablodan sayıları seçerek kolon düzenlemenizi, benzersiz kolon düzenleyerek büyük ikramiyenin size çıkmasını sağlamaktır.
Bu işin bütün olayı budur.
Aslında kimin hangi sayıları, grup düzenlerini seçtiğinin çok fazla bir önemi yoktur. Önemli olan konu benzersiz kolonu düzenlemektir. Bunun yolu ise benzersiz grup düzenini yakalamaktır.

Örnek 3:
9-15-23-31-44-49
Yine yukarıdaki verdiğimiz sayılar üzerinden bir başka durumu açıklamaya çalışalım. Bu sayıların grup düzeni 11112'dir.
Bizim isteğimiz bu grup düzeninden başka hiç kimsenin sayılarını belirlememesidir.
İlgili haftada 11112 düzeninin çıkacağını varsayalım.
1- Bu hafta 11112 düzeninden 100 kişi kolon düzenlemiş olsun.
2- Bunların arasından 3 kişi yukarıdaki kolonu düzenlemiş olsun.
3- Diğer kalan 97 kişi ise bu grup düzeninden derece durumlarına göre farklı sayıları seçmiş olsun.
4- Büyük ikramiye bu sayılara çıkacaktır.
5- Bu sayılara çıkmaz ise buna benzer diğer başka sayılara çıkacaktır.
6- Fakat grup düzeni sabit kalacaktır.
7- Bu sayılara çıkmasa bile bu grup düzeninden olan başka bir kolona çıkacaktır.
Bu ise;
7-14-21-32-43-48 sayıları olsun ve bu kolonu düzenleyen 5 kişi olsun.
Büyük ikramiye bu sayılara çıkacaktır.

Buraya kadar benzersiz kolonu açıkladıktan sonra şöyle bir soru sorabiliriz.

Peki büyük ikramiye hangi grup düzeni ve sayılara çıkacaktır? 

Hangi grup düzenine çıkacağını haftalık bültenlerimizde veriyoruz. Bu bültenlerimizde yer alan grup düzenlerine mutlaka çıkmaktadır. Önem sırasına göre değerlendirdiğinizde mutlaka çıkacaktır.
%100 yazan bir bültenimizi değerlendirelim.
Önem sırasına gör baktığınızda ilk veya ikinci tablodan 10. sırada yer alan grup düzeni çıktığını gördük. 10. sıraya kadar olan grup düzenlerinden oynayanlar aşırı bir yığılma göstermişler ve sıra 10'a kadar gelmiştir.
Bunun için ise şöyle bir tedbiri kullanacağız. Grup düzenleri içinden önem sırasını dikkate almayarak değeri düşük olan grup düzenlerinden (TOTAL SÜTUNU) tercihler yaparak kolonlarınızı düzenleyebilirsiniz.


***

TABLODA YER ALAN TERİMLER:

On numara, şans topu, süper loto, sayısal loto oyunlarında yer alan başlangıç tablosunda yer alan bilgilerin açıklamaları buradan yapılacaktır. Bütün oyunlarda yer alan açıklamalar blogundan ise buraya alınarak orada daha sade bir açıklama oluşması sağlanacaktır.
Genel olarak bu tabloda bulunan terimlerin açıklamalarını burada bulacaksınız.1-SIRA
2-SEÇ
3-DERECE
4-ASAL
5-TEK-ÇİFT
6-GRUP DÜZENİ
7-DERECE DURUMUNDAKİ DEĞİŞİM
8-SIRA DÜZENİ

1-SIRA- ON NUMARA İÇİN:

Bu satırlardaki sayıların anlamı 1-80 sayıdan seçilen sayının kaçıncı sıradan çıktığını gösterir. Önem sırasını belirtir.

1-SIRA- ŞANS TOPU İÇİN:

Bu satırlardaki sayıların anlamı 1-34 sayı ve +1 kısmından seçilen 1-14 adet sayının kaçıncı sıradan çıktığını gösterir. Önem sırasını belirtir.


1-SIRA- SÜPER LOTO İÇİN:

Bu satırlardaki sayıların anlamı 1-54 sayıdan seçilen sayının kaçıncı sıradan çıktığını gösterir. Önem sırasını belirtir.

1-SIRA- SAYISAL LOTO İÇİN:

Bu satırlardaki sayıların anlamı 1-49 sayıdan seçilen sayının kaçıncı sıradan çıktığını gösterir. Önem sırasını belirtir.

***

2-SEÇ- BÜTÜN OYUNLAR İÇİN GEÇERLİ:

Burada bulunan sayılar tercih yapmanız gereken sayılardır. Buradaki sayıları diğer (1-3-4-5-6-7-8) maddelere göre seçip kuponunuzu bu sayılara göre doldurmanız gerekmektedir.

3-DERECE- BÜTÜN OYUNLAR İÇİN GEÇERLİ:

Bu satırdaki sayılar ise sayıların çıkma sayıları ve bir çeşit doyum noktalarını belirten bir sınıflandırmadır. Bu parametreyi değerlendirerek mümkün olduğu kadar en yüksek sayının olduğu sütundaki sayıyı tercih etmemeye çalışmalıyız. Buna karşın derecesi en yüksek sayıdan 1 tane çıkabilmektedir. Sayıların derecelerine göre nasıl çıktıklarını bültenlerin değerlendirme kısımlarında görebilirsiniz. Bu durum ise büyük ikramiyenin dağılmasında belirleyici olmaktadır.

***

4-ASAL DURUMU- ON NUMARA İÇİN GEÇERLİ:

Seçilecek sayının ASAL olduğunu, olmadığında ise boş alan ile belirten satırdır. Yine buradan seçeceğiniz SEÇ SATIRINDAN 22 adet sayıdan;
kaç tanesinin asal,
kaç tanesinin asal olmayan,
olması gerektiğini belirttiğimiz parametrelere veya kendi tercihlerinize göre belirlemeniz durumunda nasıl bir tercih yaptığınızı bileceksiniz.
On numarada yayımladığımız sayılardan asal-asal olmayan sayılar grubundan sayı seçimlerinizin tamamını asal olmayan sayılardan seçmek kazanma ihtimalinizi artıracaktır. En önemli kriterlerden bir tanesidir. Bunun dışında gruplardan seçeceğiniz sayılardan 1-2 tane de asal sayı bulundurmanız doğru sayıları yakalamanızda etken olacaktır. 5 adet sayı çıkmış ise bunlardan 2 tanesi asal sayı olabilmektedir. Toplama baktığınızda 6-7 tane asal olabildiği gibi seçmemeniz ikramiye kazanmanın önünde bir engel olabilir. Asal sayıların bu yönden özel bir önemi vardır. Grup düzenlerinden seçtiğiniz sayıların arasında 1-2 adet asal sayılardan olmalıdır. Bu zamana kadar yaptığımız gözlemlerde çıkan sayılarda asal olmayan sayıların ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. 710. haftadan itibaren yaptığımız renkli tablodan derece, asal olmayan sayıları daha kolay seçebileceksiniz.

4-ASAL DURUMU- ŞANS TOPU İÇİN GEÇERLİ:

Seçilecek sayının ASAL olduğunu olmadığında ise boş alan ile belirten satırdır. Yine buradan seçeceğiniz SEÇ SATIRINDAN 5 adet sayıdan;
kaç tanesini asal,
kaç tanesinin asal olmayan,
olması gerektiğini belirttiğimiz parametrelere veya kendi tercihlerinize göre belirlemeniz durumunda nasıl bir tercih yaptığınızı bileceksiniz.
+1 sayısının asal durumu da önemlidir. Bu sayı genellikle derecesi 0 ve 1 olan sayılardan gelmektedir. Bültenlerden +1 sayısının asal durumunu inceleyebilirsiniz.

4-ASAL DURUMU- SÜPER LOTO İÇİN GEÇERLİ:

Seçilecek sayının ASAL olduğunu olmadığında ise boş alan ile belirten satırdır. Yine buradan seçeceğiniz SEÇ SATIRINDAN 6 adet sayıdan;
kaç tanesini asal,
kaç tanesinin asal olmayan,
olması gerektiğini belirttiğimiz parametrelere veya kendi tercihlerinize göre belirlemeniz durumunda nasıl bir tercih yaptığınızı bileceksiniz.

4-ASAL DURUMU- SAYISAL LOTO İÇİN GEÇERLİ:

Seçilecek sayının ASAL olduğunu olmadığında ise boş alan ile belirten satırdır. Yine buradan seçeceğiniz ASAL SATIRINDAN 6 adet sayıdan;
kaç tanesini asal,
kaç tanesinin asal olmayan,
olması gerektiğini belirttiğimiz parametrelere veya kendi tercihlerinize göre belirlemeniz durumunda nasıl bir tercih yaptığınızı bileceksiniz.

***

5-TEK-ÇİFT- ON NUMARA İÇİN GEÇERLİ:

Burada da yine asal da olduğu gibi SEÇ SATIRINDAN seçeceğiniz 22 adet sayıdan nasıl tercih yapacağınızı belirlersiniz.

Bu yöntem sayısal oyunlarında (şans oyunları) sürekli kazananların izlediği yöntemlerin bir plan eşliğinde analiz edilmesi sonucu elde edilmiş verilerdir. Bu verilerden yararlanarak sizde tesadüfen oynayarak değilde bilinçli tercihler yaparak kazanmanız mümkündür. Elbette seçtiğiniz sayıların kazanma garantisi bulunmuyor. İlerleyen haftalarda her hafta bu bülten yayınlanacaktır. Her hafta sayıların durumu ve karakteri değişmekte bizimde anlatacağımız taktikler değişecektir.
Bu kuralları kullanarak kazanmamanız için bir sebep bulunmamaktadır.


5-TEK-ÇİFT- ŞANS TOPU İÇİN GEÇERLİ:

Burada da yine asal da olduğu gibi SEÇ SATIRINDAN seçeceğiniz 6 adet sayıdan tercih yapacağınızı belirlersiniz.


5-TEK-ÇİFT- SÜPER LOTO İÇİN GEÇERLİ:

Burada da yine asal da olduğu gibi SEÇ SATIRINDAN seçeceğiniz 6 adet sayıdan tercih yapacağınızı belirlersiniz.

***

Genel açıklama:

Grup düzeninde basamaklardaki her sayı bir grubu temsil etmektedir. Bir basamakta 0 değeri yer alıyor ise  o basamakta hiç sayı olmadığı anlamına gelecektir.

Şans Topu, Süper Loto, Sayısal Loto için:

Grup düzeninin basamakları soldan başlayarak 1-2-3-4-5-6 grup düzenlerini temsil eder.


On numara için:


Grup düzenindeki bir basamaktaki değer, 1-9 grup düzeni arasından, grup düzeninin en solundan başlayarak grup düzenleri arasından en fazla çıkacak grup düzenini temsil eder.

6-GRUP DÜZENİ- ON NUMARA İÇİN GEÇERLİ:


Grup düzeni soldan başlayarak Gruplardan seçmeniz gereken sayıların adetlerini belirtmektedir.

Örneğin:
44333 grup düzeni kullanımını nasıl olur?
Yeni parametrelerin kullanımı blogumuzda grup düzeninin kullanımını anlattık.
On numara için anlatımı burada bulabilirsiniz.
44333 grup düzeninde her basamakta bulunan değerler seçeceğiniz gruptan çıkacak sayıyı seçmeniz gereken sayı adetini gösterir.

2.GRUP-3 adet sayı,
8.GRUP-4 adet sayı,
6.GRUP-4 adet sayı,
3.GRUP-3 adet sayı,
2.GRUP-3 adet sayı,

Şeklinde belirleyebilirsiniz. En fazla çıkmasını tahmin ettiğiniz gruplara en fazla sayı adetlerini bağlayınız. Yukarıdaki şekli 3-4-4-3-3 olurken 3-3-3-4-4 şeklinde de olabilir.
Bu sayıların adetlerini çıkacağını tahmin ettiğiniz sütun ve satırları belirledikten sonra değiştirebilirsiniz.

Sıra düzeni ile birlikte kullanmanız durumunda seçmeniz gereken sayılar belirecektir.
Grup düzeni ve sıra düzeninde bulunan sayıların adetlerinin birbirinin tutmasının bir önemi yoktur. İkisinden birisi eksik veya fazla verebilir.
Önemli olan çıkabilecek en fazla sayı tespit etmek ve bu sayılar ile kolonlarınızı düzenlemektir.
Elde edeceğiniz 15-20 adet civarındaki sayı doğru seçimlerinizde kazandırmaya yetecektir.

Haftalık bültenlerimizde de haftaya özgü değerlendirmeleri yapıyoruz.
Seçtiğiniz sayıları tutarlı bir şekilde oynayabilmeniz için Sayın TALAT DOĞAN’ın yazdığı ücretsiz programı da kullanmanız durumunda seçimlerinizi daha tutarlı hale getireceksiniz.
Ana sayfamızda belirttiğimiz programlar menü kısmında dosyalar sekmesinde yer almaktadır.

Programlarını kullanabilirsiniz. Programların kullanım resimleri eklenecektir. Çeşitli şekillerde nasıl kullanabileceğiniz anlatılacaktır.
Bütün sayısal oyunları (şans oyunları) için yazdığı programın kullanılış şekli ise ayrıca bir blog konusu yapılacaktır.
Aklınıza takılan bir soru için 4piyango[at]gmail.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz.
En sağlıklı on numara tahminlerini blogumuzda bulacaksınız.

On numara oynaması en kolay en eğlenceli olan oyundur. Kazanması ise çok sayı arasından seçilen sayılar neticesinde olması nedeni diğer oyunlara göre daha çok tercih edilmesi gereken oyundur. Süper loto oynayıpta akıntıya karşı kürek çekmenin anlamı olmayacaktır.

6-GRUP DÜZENİ- ŞANS TOPU İÇİN GEÇERLİ:

Grup düzeni ise her hafta tablolarda verdiğimiz grup düzenlerini ifade eder.
2111*1.GRUP Grup düzeni için bir örnek yapalım.
+1 sayısı için Grup düzeni çıkacak sayının 1.GRUP'tan olacağını öngörmektedir.
Bültenlerimizde belirttiğimiz gibi bu sayılar genelde derecesi 0 ve 1 olan sayılardan çıkmaktadır.
1-34 sayı için toplamda 4 tane grup vardır. 2111*1.GRUP için 2111 sayı adetlerini gruplara ayırmak çok kolay olacaktır.

2.GRUP-2 adet sayı,
4.GRUP-1 adet sayı,
3.GRUP-1 adet sayı,
1.GRUP-1 adet sayı,

Şeklinde belirleyebilirsiniz. Burada yazan sayılar o gruptan seçmeniz gereken sayı adetini belirtir. toplamı oyuna göre değişmektedir. Sayısal lotoda 6, On Numarada 10 adettir.
Ayrıntılı açıklamalarını haftalık bültenlerde bulabilirsiniz.

Grup düzeni soldan başlayarak gruplardan seçmeniz gereken sayıların adetlerini belirtmektedir.
Şans topu için grup düzeni hakkında değerlendirmelerimizi haftalık bültenlerimizde bulabilirsiniz.
Grup düzeninin açıklamasını haftalık bültenlerimizde de bulabilirsiniz.

+1:
Yukarıda bulunan yöntemler ile seçeceğiniz 5 adet sayıya ilave olarak buradan da bir sayı seçmeniz gerekiyor.
Şans topu oynanış şeklinden +1 kısmından seçeceğiniz sayı daha önemlidir. Bu tercihinizi dikkatli iyi analiz ederek yapmalısınız.

6-GRUP DÜZENİ- SÜPER LOTO İÇİN GEÇERLİ:

Grup düzeni soldan başlayarak gruplardan seçmeniz gereken sayıların adetlerini belirtmektedir.

Örneğin:
21210 grup düzeninin açıklamasını yapalım.
1.Gruptan 2 adet sayı seçiniz.
2.Gruptan 1 adet sayı seçiniz.
3.Gruptan 2 adet sayı seçiniz.
4.Gruptan 1 adet sayı seçiniz.
5.Gruptan hiç sayı seçmeyiniz.
şeklinde kullanılmaktadır. sayının bir değeri bulunmamaktadır.

02031 grup düzeninin açıklaması ise;
1.gruptan hiç sayı seçmeyiniz.
2.gruptan 2 sayı seçiniz.
3.gruptan hiç sayı seçmeyiniz.
4.gruptan 3 sayı seçiniz.
5.gruptan 1 sayı seçiniz. şeklindedir.
Grup düzeninin açıklamasını haftalık bültenlerimizde de bulabilirsiniz.

6-GRUP DÜZENİ- SAYISAL LOTO İÇİN GEÇERLİ:

Grup düzeni soldan başlayarak gruplardan seçmeniz gereken sayıların adetlerini belirtmektedir.
Örneğin:
21210 grup düzeninin açıklamasını yapalım.
1.Gruptan 2 adet sayı seçiniz.
2.Gruptan 1 adet sayı seçiniz.
3.Gruptan 2 adet sayı seçiniz.
4.Gruptan 1 adet sayı seçiniz.
5.Gruptan hiç sayı seçmeyiniz.
şeklinde kullanılmaktadır. sayının bir değeri bulunmamaktadır.
02031 grup düzeninin açıklaması ise;
1.gruptan hiç sayı seçmeyiniz.
2.gruptan 2 sayı seçiniz.
3.gruptan hiç sayı seçmeyiniz.
4.gruptan 3 sayı seçiniz.
5.gruptan 1 sayı seçiniz. şeklindedir.
Grup düzeninin açıklamasını haftalık bültenlerimizde de bulabilirsiniz.

***

7-DERECE DURUMUNDAKİ DEĞİŞİM- ON NUMARA İÇİN GEÇERLİ:

728. hafta için diğer oyunlarda olduğu gibi on numara için de yeni parametreyi ekliyoruz. Yeni parametre başlıklı blogumuzdan kullanımın ayrıntısını bulabilirsiniz. On numara açıklama tablosuna da yeni parametre ayrıntılı eklenecektir.
Bu hafta ilk olarak eklememiz nedeni ile on numara için bu parametrenin öneminden bahsedeceğiz.
SEÇ satırında bulunan sayıların tamamı kırmızı renktedir. Bu sayıların arasında siyah punto ile yazılmış yazılar bulunmaktadır. Bu sayılar ilgili hafta çekilişleri yapıldıktan sonra derece düzenlerinin değeri 1 düşeceğini gösterir. Eğer bu sayı çıkan sayılar arasında yer alır ise bir sonraki haftaya değeri değişmeyecek aynı kalacaktır.

Bu sayıların on numara için özel bir yeri vardır.
İlgili haftada düzenlenen kolonların arasında çok tercih edilmesine göre, çıkan sayılar 6'dan fazla olacak şekilde bu sayılardan çıkmaktadır. Bazı haftalarda bu sayıların çıkma adeti 11'i bulabilmektedir. Seçtiğiniz sayıların arasında siyah renkte bulunan sayıların olmasında fayda vardır.
Derece durumlarını dikkate alarak seçimleriniz arasında bulundurabilirsiniz.
Seçimlerinizin tamamını bu sayılardan oluşturmanız mantıklı bir seçim değildir. Örneğin; kolonlarınızı düzenlediğiniz hafta bu sayılardan 5 adet geldi. kolonlarınızın tamamından kaybedebilirsiniz. Arasından çıkabilecek sayıları seçtikten sonra yanlarına aynı grupta bulunan sayılardan yerleştirmeniz durumunda çıkacak sayıları yakalamanız mümkündür.
Ayrıca derecesi en yüksek olan siyah puntolu sayıların değeri düşeceği için yeniden çıkma ihtimalleri vardır ama biraz düşüktür. Bunun dışında derecesi 1-2-3 olan ve bu parametrede yer alan sayıların çıkma olasılıkları yüksektir 4-5 adet sayıyı bunlardan seçebilirsiniz.
Bu parametrede olmayıp derece değeri yüksek olan sayılardan ise 1-2 adet çıkabilmektedir. Örneğin aşağıdaki tablodan baktığınızda 728. haftada 72-61-23-9-29-34 sayılarının gelme ihtimali düşüktür. Bu sayıları bir araya getirerek içinden düşük ihtimal 1 tanesinin çıkabilmesini hesap edebilirsiniz.
Bu sayıların derecesi 6 iken 5'e düşecektir. Bunların hepsi değilde mutlaka 1 tanesi yine 6 derecesinde kalacaktır.
Yıllarca ÖSYM'ye öğrencilik yaptığımız için neyin nereden geldiğini, geleceğini bilmek önemlidir.
Yoksa kitabı yutsan bir faydası olmaz boşuna mühendiz olmadık.


7-DERECE DURUMUNDAKİ DEĞİŞİM- ŞANS TOPU İÇİN GEÇERLİ:Bir sayı satırda kırmızı renk sayı arasından siyah renk işaretli ise o sayının derecesi önümüzdeki hafta 1 eksilecek demektir. Bu eksilmeye karşılık her hafta 1-2 adet sayı bu sayılar arasından gelmektedir. Sayısal loto için belirtmek gerekirse 3 adet belirli zamanlarda gelmektedir. Bu gelme zamanlarını blogumuzda belirteceğiz. Bu sayılardan 3-4 gelme ihtimali vardır şeklinde belirteceğiz. Önceki bültenlerimizde ve bloglarımızda bir sayının derecesi düşük ise o sayının çok seçildiğinden bahsetmiştik.
Bu şekilde belirtmemizin amacı bu sayıların durumlarını bilerek seçip seçmemeye karar vermektir.
Özel olarak bloglarımızda ve bültenlerimizde bu düzenin ayrıntılarına satır aralarında değineceğiz.
Bu sayılar arasında çok seçilen sayılar var ise bu sayılardan çıkmayacaktır. (Derecesi düşük olan sayılar)
Bu sayıların durumundan haberdar olup tamamını eleyebilirsiniz. Seçimlerinizde bulundurmayabilirsiniz. Derecesini uygun bulduğunuz sayıları seçimlerinizde bulundurabilirsiniz.
Her hafta bu sayıların durumunu açıklayan yazımızı haftalık bültenlerimize eklemeyeceğiz isteyenler bu açıklamayı sayısal oyunların (şans oyunları) açıklamalar kısmından bulabilirler.

Bültenlerimizin değerlendirme kısımlarında çıkan sayıların derece düzenlerini veriyoruz. Bu düzenlerin + işaretinin sağındaki değer +1 sayısının hangi dereceden çıktığını gösterir. Diğer 5 sayı ise en soldan başlamak üzere 0-1-2-3-4-5-6-7 derecelerinden kaçar tane sayı çıktığını gösterir.
Sayıların toplamı 6'yı vermeyecektir.
+1 sayısının derecesi 0-2-3-4 ise toplamları 6'yı vermeyecektir. Bunda bir hata bulunmamaktadır. +1 sayısı 1 tane olması nedeni ile direkt o sayının derece değeri verilmiştir.
Yukarıda anlattığımız durum sadece şans topu için geçerlidir. Diğer oyunların işleyişi kendine göre farklılık gösterir. Bu şekilde bir anlatım ile derecelerde bulunan toplam çıkması gereken sayıların toplamını verecektir. Bu gibi hesaplamaların hiçbirinde yanlışlık bulunmamaktadır.

Şans topunda doğru sayıları yakalamak diğer oyunlara göre daha kolaydır. +1 kısmından seçeceğiniz sayıyı dikkatli seçmeniz önemlidir.

Bu yöntem sayısal oyunlarda (şans oyunları) sürekli kazananların izlediği yöntemlerin bir plan eşliğinde analiz edilmesi sonucu elde edilmiş verilerdir. Bu verilerden yararlanarak sizde tesadüfen oynayarak değilde bilinçli tercihler yaparak kazanmanız mümkündür. Elbette seçtiğiniz sayıların kazanma garantisi bulunmuyor. İlerleyen haftalarda her hafta bu bülten yayınlanacaktır. Her hafta sayıların durumu ve karakteri değişmekte bizimde anlatacağımız taktikler değişecektir.

Bu kuralları uygulayarak kazanmamanız için bir sebep bulunmamaktadır.

Şans topu nasıl tutturulur sorusunu cevapladık.

Seçtiğiniz sayıları tutarlı bir şekilde oynayabilmeniz için Sayın TALAT DOĞAN’ın yazdığı ücretsiz kullanıma açtığı programı da indirmeniz durumunda seçimlerinizi daha tutarlı hale getireceksiniz.

Bütün sayısal oyunları (şans oyunları) için yazdığı programın kullanılış şekli ise ayrıca bir blog konusu yapılacaktır.
Şans topu diğer oyunlara göre çok zorlayan bir oyun değildir. +1 sayısının diğer sayılar ile olan ilişkisi önemlidir. Bu konuya da bloglarımızda ayrıca değineceğiz.

Şans topu için diğer oyunlardaki gibi yaptığımız analizlerimizi yapmaktayız. Şans topu için daha özel analizlerimizi ilerleyen günlerde bloglarımızda paylaşacağız.

7-DERECE DURUMUNDAKİ DEĞİŞİM- SÜPER LOTO VE SAYISAL LOTO İÇİN GEÇERLİ:

On numara ve şans topunda anlatılan derece durumundaki değişim ile ilgili konular süper loto ve sayısal loto içinde geçerlidir. Özel durumlar haftalık bültenlerde işlenecektir.

***

Bu hafta sayısal oyunlara (şans oyunları) yeni bir parametre ekleyerek başlayacağız. Bu parametre bugünden (13/07/2016) itibaren bütün oyunlarda olacaktır.
Seç satırındaki sayılar kırmızı renktedir. Bu sayıların arasında siyah renkte sayılar bulunmaktadır.
Siyah renkte olan sayılar bu hafta derecesi değişecek sayıları işaret eder. Bu sayılar 6 adettir.


BU SAYILARDAKİ RENKLENDİRME NASIL KULLANILACAKTIR?

Bir sayı satırda kırmızı renk sayı arasından siyah renk işaretli ise o sayının derecesi önümüzdeki hafta 1 eksilecek demektir. Bu eksilmeye karşılık her hafta 1-2 adet sayı bu sayılar arasından gelmektedir. Sayısal loto için belirtmek gerekirse 3 adet belirli zamanlarda gelmektedir. Bu gelme zamanlarını blogumuzda belirteceğiz. Bu sayılardan 3-4 gelme ihtimali vardır şeklinde belirteceğiz. Önceki bültenlerimizde ve bloglarımızda bir sayının derecesi düşük ise o sayının çok seçildiğinden bahsetmiştik.
Bu şekilde belirtmemizin amacı bu sayıların durumlarını bilerek seçip seçmemeye karar vermektir.
Özel olarak bloglarımızda ve bültenlerimizde bu düzenin ayrıntılarına satır aralarında değineceğiz.
Bu sayılar arasında çok seçilen sayılar var ise bu sayılardan çıkmayacaktır. (Derecesi düşük olan sayılar)
Bu sayıların durumundan haberdar olup tamamını eleyebilirsiniz. Seçimlerinizde bulundurmayabilirsiniz. Derecesini uygun bulduğunuz sayıları seçimlerinizde bulundurabilirsiniz.
Her hafta bu sayıların durumunu açıklayan yazımızı haftalık bültenlerimize eklemeyeceğiz isteyenler bu açıklamayı sayısal oyunların (şans oyunları) açıklamalar kısmından bulabilirler.

Bu verilerden yararlanarak sizde tesadüfen oynayarak değilde bilinçli tercihler yaparak kazanmanız mümkündür. Elbette seçtiğiniz sayıların kazanma garantisi bulunmuyor. İlerleyen haftalarda her hafta bu bülten yayınlanacaktır. Her hafta sayıların durumu ve karakteri değişmekte bizimde anlatacağımız taktikler değişecektir.
Bu yöntemleri kullanarak kazanmamanız için bir sebep bulunmamaktadır.

Seçtiğiniz sayıları tutarlı bir şekilde oynayabilmeniz için Sayın TALAT DOĞAN’ın yazdığı ücretsiz kullanıma açtığı programı da indirmeniz durumunda seçimlerinizi daha tutarlı hale getireceksiniz.

Süper loto diğer oyunlara göre tutturulma imkanı en zor olan oyunlardan biridir. Sürekli gelecek haftalara devretmesinin sebebinin  bu olduğunu söyleyebiliriz. Elli dört adet sayının bulunmasından dolayı doğru sayıları yakalamak çok zordur.

Geliştirdiğimiz yöntemler çerçevesinde doğru sayıları yakalama imkanınız daha da artacaktır. 
Kullandığımız yöntemler uzun deneme süreçlerine dahil edilerek sizlerin hizmetine sunulmuştur. 

En zor süper loto oyunundan bile zorlanmadan kazanmamak için hiçbir neden bulunmamaktadır. 
En çok çıkan sayı ve en çok çıkan rakamlar üzerinde durmayınız.

7-DERECE DURUMUNDAKİ DEĞİŞİM-SAYISAL LOTO İÇİN GEÇERLİ:

Bu parametremizin eklenmesini ve açıklamasını yeni eklenen parametreler blogumuzda yapmıştık. Buradan da kısaca nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vereceğiz.

Bir sayı satırda kırmızı renk sayı arasından siyah renk işaretli ise o sayının derecesi önümüzdeki hafta 1 eksilecek demektir. Bu eksilmeye karşılık her hafta 1-2 adet sayı bu sayılar arasından gelmektedir. Sayısal loto için belirtmek gerekirse 3 adet belirli zamanlarda gelmektedir. Bu gelme zamanlarını blogumuzda belirteceğiz. Bu sayılardan 3-4 gelme ihtimali vardır şeklinde belirteceğiz. Önceki bültenlerimizde ve bloglarımızda bir sayının derecesi düşük ise o sayının çok seçildiğinden bahsetmiştik.
Özel olarak bloglarımızda ve bültenlerimizde bu düzenin ayrıntılarına satır aralarında değineceğiz.
Bu sayılar arasında çok seçilen sayılar var ise bu sayılardan çıkmayacaktır. (Derecesi düşük olan sayılar) Buradan ilgili haftada derecesi 0 olan sayının çıkmayacağı anlamına gelmez. Sabit derece düzenleri tablomuzda soldan 1. sayı derecesi sıfır olan sayı adetini belirtir. Sabit derece tablomuzdan 0 derecesinin ne kadar önemli olduğu konusunda bir fikir edinebilirsiniz.

Bu sayıların durumundan haberdar olup tamamını eleyebilirsiniz. Seçimlerinizde bulundurmayabilirsiniz. Derecesini uygun bulduğunuz sayıları seçimlerinizde bulundurabilirsiniz.
Her hafta bu sayıların durumunu açıklayan yazımızı haftalık bültenlerimize eklemeyeceğiz isteyenler bu açıklamayı sayısal oyunların açıklamalar kısmından bulabilirler.

Bu yöntem sayısal oyunlarında (şans oyunları) sürekli kazananların izlediği yöntemlerin bir plan eşliğinde analiz edilmesi sonucu elde edilmiş verilerdir. Bu verilerden yararlanarak sizde tesadüfen oynayarak değil de bilinçli tercihler yaparak kazanmanız mümkündür. Elbette seçtiğiniz sayıların kazanma garantisi bulunmuyor. İlerleyen zamanlarda her hafta bu bülten yayınlanacaktır. Her hafta sayıların durumu ve karakteri değişmekte, bizimde size vereceğimiz bilgiler değişecektir.
Bu yöntemleri kullanarak kazanmamanız için bir sebep bulunmamaktadır.

Seçtiğiniz sayıları tutarlı bir şekilde oynayabilmeniz için Sayın TALAT DOĞAN’ın yazdığı ücretsiz kullanıma açtığı programıda indirmeniz durumunda seçimlerinizi daha tutarlı hale getireceksiniz.

Bütün sayısal oyunları (şans oyunları) için yazdığı programın kullanılış şekli ise ayrıca bir blog konusu yapılacaktır.  

8-SIRA DÜZENİ ANLATIMI:


8-ON NUMARA İÇİN SIRA DÜZENİ KULLANIMI ANLATIMI:

On numara sabit sıra düzeni tablomuzda bir tane örnek düzen seçerek kullanımını anlatacağız.
44332 sıra düzeni için kullanımı anlatabiliriz.
Başlangıç tablomuzun en üst kısmında sütunların numaraları bulunmaktadır. 1-10 aralığındadır.
Her hangi bir başlangıç tablosunu açarak ilk satırda bulunan bu sayıları bulabilirsiniz.
İlgili haftanın kaç numaralı çekiliş olacağını belirten sol en üstte bulunan sayının bulunduğu satırdır.

Burada bulunan 1-10 sayıları ilgili sütunun numarasını gösterir.
Düzenlere göre bir tablodan en fazla 5 adet sütun seçebilirsiniz.
Yukarıda bulunan 44332 düzenin için çizeceğiniz 5 tane çizgi için seçeceğiniz sayıların adeti 4+4+3+3+2=16 adettir. 16 sayı ile tespit edeceğiniz sayılar ile kolonlarınızı düzenleyebilirsiniz.
Bu sayı adetlerini artırmak size kalmıştır.
Bu seçimlerde dikkat edilmesi gereken konu sütunlardan çıkabilecek en fazla sayı adetini tespit edebilmektir.

Çıkacak sayıların hangi sütunlardan olduğunu nasıl tespit edebilirim?
On numara için çıkan sayılar en fazla derecesi 1-2-3 olan sayılardan çıkmaktadır.

Başlangıç tablosundan asal sayıların yerlerine göre çıkabilecek sayıların sütunlarını tahmin edebilirsiniz.
Sayıların en fazla çıkabileceği 5 tane sütun belirleyiniz.
Örneğin bu sütunların numaraları 2-4-5-7-9 numaralı sütunlar olsun.
Bu sütunlardan kağıt üzerinde veya ekranınızda silinebilir kalemle çizgi çiziniz.
Yukarıdaki düzeni 1-3-5-6-9 şeklinde de belirleyebilirsiniz.

İlk örneğimize dönerek 2-4-5-7-9 numaralı satırlardan hangilerden en fazla sayı çıkacağını tahmin edelim.
2-3 adet sayı
4-2 adet sayı
5-4 adet sayı
7-4 adet sayı
9-3 adet sayı
Şeklinde belirledik. Bu seçimleri 2-4-5-7-9 sütunları için kendi seçimleriniz çerçevesinde en fazla sayı çıkacak düzen için değiştirebilirsiniz.
44332 düzeni dışında başka bir düzen seçseniz dahi kullanım aynıdır.

Sıra düzenini belirledikten sonra grup düzeni seçimini de belirledikten sonra seçmeniz gereken sayılar belirecektir. Bu sayıların derecelerinden kaçar tane sayı çıktığını belirleyiniz.
Bu şekilde belirlediğiniz düzenlerin çıkmayacağını tahmin ederseniz. 1-2 sütundan veya satırdan çizdiğiniz çizgilerin yerlerini değiştiriniz.
Bu şekilde yaptığınız değişimler ile derecelerinde değiştiğini farkedebilirsiniz.

8-ŞANS TOPU İÇİN SIRA DÜZENİ KULLANIMI ANLATIMI:

Sıra düzeni için kullanım şekli bütün oyunlar için aynıdır.
Şans topunda 4.GRUP-+1 sayısı için 2.GRUP'ta bulunan 6-10 sütunları için seçim bulunmamaktadır.
10. sütun için 2 sayıdan daha fazla sayı seçmeniz mümkün değildir. Düzenler buna uyumlu olarak kurulmuştur.
Eğer bir sıra düzeninde 3 değeri bulunuyorsa 10. sütundan seçilmeyeceği kesindir.
Derece düzenleri kurtarması durumunda istediğiniz sütundan seçimlerinizi yapabilirsiniz.
Sıra düzeni +1 sayısı içinde seçmeniz gereken sayı adetini kapsar.

Örneğin:
21111 sıra düzeni için seçim yapalım.
Sayıları derece düzenlerine göre değerlendirdiğimizde;
2-4-6-9-10 sutunlarından kaçar sayı çıkacağını tespit edelim.
2-1 adet sayı,
4-1 adet sayı,
6-2 adet sayı,
9-1 adet sayı,
10-1 adet sayı,
Şeklinde belirledik. Bu seçimleri 2-4-6-9-10 sütunları için kendi seçimleriniz çerçevesinde en fazla sayı çıkacak düzen için değiştirebilirsiniz.

Sıra düzenini belirledikten sonra grup düzenini de belirleyebilirsiniz. Hangisini öncelikli belirleyeceğiniz size kalmıştır.
Tablodan grup düzeni ve sıra düzeninin çakıştığı sayıların durumlarını inceleyeniz. Asal durumlarını, tek-çift durumlarını kontrol ediniz.
Derecelerden kaçar tane sayı çıktığını tespit ediniz. Önceki haftalardaki bültenlerden derecelerden kaçar adet çıktıklarına bakabilirsiniz. Kendi tercih edeceğiniz derece sayıları ile de seçimlerinizi yapabilirsiniz.

8-SÜPER LOTO İÇİN SIRA DÜZENİ KULLANIM ANLATIMI:

On numara ve şans topu için sıra düzeni kullanımı süper loto içinde aynıdır.
21111 sıra düzeni için süper loto sıra düzeni kullanımı;
1-10 numaralı sütunlardan derece ve diğer durumlarına göre değerlendirdiğiniz çıkabilecek veya en fazla çıkabilecek sütunları tespit ediniz. Bu sütunlara dikey çizgiler çiziniz.

Örneğin: Bu sütunlar 2-5-7-9-10 sütunları olsun.
2-1 adet sayı,
5-2 adet sayı,
7-1 adet sayı,
9-1 adet sayı,
10-1 adet sayı,
Şeklinde belirledik. Bu seçimleri 2-5-7-9-10 sütunları için kendi seçimleriniz çerçevesinde en fazla sayı çıkacak düzen için değiştirebilirsiniz.

Süper loto diğer oyunlara göre en zor olanıdır. Bu oyundaki zorluklar belirlenen parametrelerin kullanımı ile aşılabilir.


8-SAYISAL LOTO İÇİN SIRA DÜZENİ KULLANIMI ANLATIMI:

On numara, şans topu, süper loto için sıra düzeni kullanımı sayısal loto içinde aynıdır.
Bir örnekle sayısal loto için sıra düzeni kullanımını açıklayalım.

21111 sıra düzeni için sayısal loto sıra düzeni kullanımı:
1-10 numaralı sütunlardan derece ve diğer durumlarına göre değerlendirdiğiniz çıkabilecek veya en fazla çıkabilecek sütunları tespit ediniz. Bu sütunlara dikey çizgiler çiziniz.

Örneğin: Bu sütunlar 1-4-6-8-10 sütunları olsun.
1-1 adet sayı,
4-1 adet sayı,
6-2 adet sayı,
8-1 adet sayı,
10-1 adet sayı,
Şeklinde belirledik. Bu seçimleri 1-4-6-8-10 sütunları için kendi seçimleriniz çerçevesinde en fazla sayı çıkacak düzen için değiştirebilirsiniz.

Öncelikli seçiminiz sıra düzeni olurken grup düzeni de olabilir.
Belirleyeceğiniz bir grup düzeni ile sıra düzeninin çakıştığı noktalar size çıkacağını tahmin ettiğiniz sayıları verecektir.
İki düzenden seçeceğiniz sayılar sayıların adeti 6'dan fazla olmayacaktır.


***

Yoğunlaşmak nedir?

Bu kavram önemlidir. Sizde yoğunlaşmanın ne olduğu konusunda internetten araştırmalar yapınız, konu ile ilgili kitapları temin edip okuyunuz. Kendi açımızdan yoğunlaşmanın ne demek olduğunu nasıl olması gerektiği konusunu ise ayrı bir blog konusu yaparak anlatmaya çalışacağız.

Her ne kadar bütün oyunlarda tabloların kendine has özellikleri olsa da yoğunlaşarak hiçbir parametreye bağlı kalmadan sayıları seçmenin en etkili yöntem olduğunu düşünüyoruz.
Bu şekilde seçimlerinizi yapmak garantisi olmayan bir sistemdir. Önceliğiniz eğer kazanmak ise tavsiye ettiğimiz düzenleri izleyerek seçimlerinizi yapmanız durumunda kazanacaksınız.

Doğruyu bulmak için tek bir yol yoktur.
Her insanın hayata bakış açısı farklı olsa da standart insan üretmek hedeftir. Bunun için biz blogumuzu olabilecek en esnek düşüncelere cevap verecek şekilde yazmaya çalışacağız.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

FİHRİST-Blogdaki Konular

%100 (1) %100 çıkacaktır (1) +1 sayısı (1) 1<x<1000 (1) 100 sayfa yazı (1) 1444-Varna Savaşı-IV. Murat (1) 1996 Yazı (1) 200 karakter etiket sınırı (1) 2000'li yıllar (1) 360º (1) 404 hatası neden olur (2) 47 ronin (1) 80 sayısı (1) A.Smith (1) ABD (1) Adaletsizliğin kaynağı (1) Adnan Güney (1) Aklın dengesi nedir? (1) Alanında lider (1) Ali Cengiz (1) Ali Nesin (1) Ali Poyrazoğlu (1) Allah'ın hakkı 3'tür (1) anılamak (1) Anonim olsun (1) Araçların kullanımı (1) Asal olmayan sayılar (1) Asal olmayan sayıların adı nedir? (1) Asal Sayı (2) Atilla Yayla (1) ax²+bx+c=0 (1) Ayn Rand (1) Aynısından bende yaparım (1) Azrail işi bırakırsa (1) Baba ve evlat (1) Bağımlılık (2) Bağla düğmesi (1) Bakış açısı (2) Bardaktan fal bakmak (1) Barış ekonomisi (1) Başabaş noktası (1) Başlangıç tablosunda yapılan şekil değişikliği (1) Bedava bir para (1) Bedava peynir yalnızca fare kapanında olur (1) Behzat Ç. (1) Beleş ameleliğin lüzumu yok (2) Benzersiz kolon (3) Biçimlendirmeyi kaldır (1) Bilgilerde tutarsızlık var mıdır? (1) Bilgileri pazarlama (1) Bilginin geometrik artışı (1) Bilim ve asma kilit (1) Bilimin handikapı (1) Birim sayı (1) Birlikte çıkan sayılar efsanesi (1) Blog iletişim bilgileri (1) Blog Kullanma-anlama kılavuzu (1) Blog okurluğu (1) Blog temel amacı nedir? (1) Blog vizyonumuz (1) Blog yazarken yapmamanız gerekenler (1) Blog yazmanın 5 kuralı (1) Blog yazmanın 5 kuralı: Blogger nedir nasıl kullanılır? (1) Bloga son halini verme (2) Blogger (2) Blogger olmak (1) Blogger Olmanın Gerekleri Nelerdir? (1) Blogger yayın ayarları (1) Blogger yazı editörü tecrübelerim 1 (2) Blogger yazı editörü tecrübelerim 3 (1) Blogger yazı editörü tecrübelerim 4 (1) Blogger yazı editörü tecrübelerim 5 (1) Bloggerda tablo oluşturmak (1) Blogspot.com (1) Blogumuz 1. yaşında (1) Blogumuzun başarıya ulaşması için ne yapmamız gerekir? (1) Blogumuzun Çalışma Düzeni Nedir? (1) Blogun çalışma amacı (1) Blogunuza yapacağınız eklemeler-değişiklikler (1) Blok seçim nasıl yapılır (1) Bok boku; boklu suyun başında bulur (1) Bombacı (1) Bunun için nasıl bir varsayım yaparsak anlamlanır? (1) BURAYA DİKKAT! (1) Bültenlerin Başlangıcındaki Tablo Neyi Anlatır? (1) Büyük buhran (1) Büyük ikramiyenin aynı şehre çıkması (1) Celal Şengör (2) Cem Keçe (1) Cem Yılmaz (2) Ctrl+shift+yapıştır (1) Ctrl+yapıştır (1) Cümle yapısı bozuklukları (1) Çağın gerekleri (1) Çan eğrisi (1) Çember (1) Çevrimiçi olma özelliği (1) Çıkmayacak sayıları bulma çalışması (1) Çizgili tablo oluşturma (1) Darbe (1) Deli gömleği (2) Delilik (1) Delinin biri kuyuya taş atmış (1) Demokles'in Kılıcı (1) Dengeli bir blog yazmak (1) Depresyon (1) Derece değeri eksilecek sayı (1) Derece Satırı (1) Devletin çıkarları (1) Dışsallık (1) Din ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? (1) Dinç akıl (1) Dipnot (anekdot) (2) Dizine ekleme işlemini es geçerseniz ne olur? (1) Doğalgaz topraklama çubuğu (1) Doğan güneş (1) Doğru bilginin kaynağı nedir? (1) Doğru zamanda doğru yerde olmak (1) Dövüş sanatı (1) Dünya yerine Evren demek (1) DYY (1) Editör araç çubuğu (1) Editör olma (1) ekonomik çıkar herşeyin üstündedir (1) Ekran görüntüsü alma aracı (1) Ekşi yazarı (1) Ele ayağa düşmek (1) Elektronik daktilo (1) Elon Musk (1) Emrah Serbes (2) En çok çıkan sayılar (1) En çok çıkan sayıların hikayesi (1) En iyi bloglar 2017 (1) endüstri devrimi 4.0 (1) Enflasyon (1) Enformasyona tabii olmak (1) Erkan Oğur (1) Eşek aydı (1) Eşşeğin aklına karpuz kabuğu (1) Etiketleme olayı (1) Etiketlerden menü oluşturma (1) Etiketten menü oluşturma (1) Excel (3) Excel Şablon Linkleri (1) ezbere iş yapmak (1) Facebook için planımız (1) Fakir köpek (1) FE klavyenin nimetleri nelerdir? (1) Felsefi deneme (1) Figür-fon ilişkisi (1) Fikir (1) Fikir geliştirme aşaması sonrası (1) Fikir geliştirme süreçleri (1) Fincancı katırlarını ürkütmemek (2) first lady (1) Fukara hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar (1) Gauss (1) Gauss eğrisi (1) Gavur avratlar (1) Genel karakter (1) Geometri (1) Geriye vurdurma (1) Girişimcilik (2) Gizlilik politikası (1) Google (1) Google darbe yaptı! (1) Google drive (1) Google'a rekabet (1) Google'ın karşısına dükkan açmak (1) Google'ın otorite kabul etmesi (1) Görünmez el (1) göt göte yazmanın da bir anlamı olmayacaktır (1) Gram hesabı nasıl yapılır? (1) Grup düzeni kullanımı (1) GRUP DÜZENİ TABLO YORUMLARI (1) Grup düzenleri açısından değerlendirme (1) Güçlü Blog İçin Gerekenler (1) h1 (1) h2 (1) h3 (1) hakkı savunmak (1) Halimize ağlamaktan başka yapacak birşey yoktur (1) Havadan atmacılar ve piyadeler (1) Hayatın muhasebesi (1) Hazerfen Ahmet Çelebi (1) Heading tag (1) Hedef belirlemek (1) Hedef kitle nedir? (1) Herkes kendi bildiğini yapar (1) Herşeyini Hırsıza Göre Ayarlarsın (1) Hesap makinesinde KDV hesaplama (1) Hiç çıkmayan sayılar (1) Hikmet (1) Hiyerarşi (2) Hiyerarşik düzen (1) hizalama (1) Hoca (1) Hoplama-zıplama aralığı ekleme düğmesi (1) Horoz dövüşü (1) Hotmail (1) Işık (1) İçerik kaygısı (1) İçerik oluşturma rehberi (1) İddia Oyunlarında Çarkın dönüşü nasıldır? (1) İktisat tanımı (1) İlahi yardım (1) İlber Ortaylı (1) İlk hava akımını yakalamak (1) İlker Başbuğ (1) İndeksleme olayı (1) İnsan Eşref-i Mahlûkattır (2) İnsan herşeyi bilebilir mi? (1) İnsanın sınanması (1) İnternet kaynakları (1) İrrasyonel (1) İsim hakkı (1) İsmet Özel (2) İstatistikî insan (1) İşbölümü ve uzmanlaşmanın hedefi ne olmalıdır? (1) İşbölümü-uzmanlaşmanın para ile ilişkisi nedir? (1) İşi şansa bırakmak (1) İzleyenlerin artması (1) Jeopolitik konum (1) Jet hızında dizine nasıl eklersiniz (1) Jileti ters vurduğunuzda ne olur? (1) Kader gayrete aşıktır (1) Kadın asker (1) Kadının gönlünü yapamayan toplum (1) Kadının gücünü dengeleyecek şey (1) Kadınlar parayı neden sever (1) Kafa Açan Müzikler (1) Kafa konforumuz (1) Kafamda deli sorular (1) Kanada'da yaşamak (1) Kanunî Sultan Süleyman (1) Karabüklü (1) karşılaştırmalı üstünlükler (1) Kayıt düğmeleri (1) Kaynatasızlar (1) Kazanmanın püf noktası nedir? (1) Kazanmanın tek yolu (1) Kazanmanın yöntemleri (1) Kazanmanızı istiyoruz (1) Kendi çıkarını herşeyin üzerinde tutan insan (1) Kendinden 91 cm ileride olmak (1) Kendine kendinin Ellerinden Bir Gül Ver (1) Keynes (1) Kişisel gizlilik hakları (1) Kitap-dergi (1) Kitaplar neyi anlatır? (1) Klavye eğitimi konusunda terslik var mıdır? (1) KMPZT (1) Kolon üst sınırı (1) Kompozit sayı (3) Konuk yazar (1) Korkma (1) Kullanıcı odaklı (1) Kumar teşvik edilmemektedir (1) Kumar-Ticaret Arasındaki benzerlik (1) Kumarbaz olmak (1) Kültür-siyaset (1) Liderlik prensibi (1) Liyakat sahibi (1) M.Serdark (1) Maddeleme (1) Mağazacılık sektörü (1) Mail yolu ile blog yayınlama (1) Makine sahibi bayiler (1) Maldivler veya bahamalar (1) Marka değeri (1) Matematik (1) Matematik ve oyun (1) Maximum kolon sayısı (1) Melek yatırımcı (1) Microsoft (1) Mim (1) Muhtelif araçlar (1) mutlak üstünlükler (1) Müdahale yok ise ne olabilir? (1) Müptezeller (2) Nasreddin hoca (1) Navigasyonlu etiket (1) Ne için yazmalıyım (1) Neden hiç sayı bilmeden kazanmak gibi bir hedefiniz olsun? (1) Neden üniversite okunur? (1) Normal eğri (1) Office (1) Oğlu babasına bakmaz (1) Okeye dördüncü lazım (1) Okur kitlesinin nabzı (1) Olasılıklar çemberi (1) Olasılıklar Çemberini daraltmak (1) Olasılıklar Çemberinin Daralması (1) On numara sıra düzeni parametresi (1) On numara yazıcı ayarları (1) On numarada nasıl kazanılır? (1) OneDrive (1) Onur Akın-Bana bir gül ver (1) Önemli bloglar (1) Önemli uyarı (1) Örneklem (1) ÖSS (1) özelleştirme (1) Özgün içerik nasıl oluşturulur (1) Özgür ansiklopedi vikipedia (1) Para Gücünü Nereden Almaktadır? (1) Para nedir? (1) Para olmasa ne olurdu? (1) Paranın hikayesi (1) Parayı saklama becerisi (1) Paylaşım mücadelesi (1) Paylaşma platformu özelliği (1) Pilatin (1) Ping atma olayı (2) Ping nasıl atılır (1) Pratik-1 (1) Pratik-2 (1) Pratik-3 (1) Prof. Dr. Erdoğan Alkin (1) Program linkleri (2) PSK (1) Q Klavyenin nimetleri nelerdir? (1) Rassal (1) Rassal seçim (1) Rasyonel (1) Rekabet (1) Rekabet makinesi (1) Resim ekleme düğmesi (1) Risk budur! (1) robot.txt (1) sa'y ü gayret (1) Sabit bir kolonu sürekli yatırmak (1) Sabit derece tablosu kullanımı (1) Salaklık (1) saldım çayıra mevlam kayıra (1) sanat (1) Savaş ekonomisi (1) Sayılar kitabı (1) Sayısal loto yazıcı ayarları (1) Sayısal lotoda kazanma olasılığı nedir? (1) Sayısal oyun çekilişlerinin canlı olarak yayınlaması (1) Sayısal oyun mantığı (1) Sayısal oyunlar alanında uzmanlık (1) Sayısal oyunlar blog (1) Sayısal oyunlar nedir ne değildir? (1) Sayısal Oyunlarda Tutturmak Neden Zordur? (1) Sayısal Oyunları Neden Tutturamayız? (1) Sayısal Oyunların Karakteri Nedir? (1) Sayısal Oyunların Matematiği nedir? (1) Sayısal oyunlarındaki en önemli bilinmezlikler (1) Sayısal oyunlarının düzenlenmesinin amacı nedir? (1) Sayısal ürün (2) Sayısal ürün pazarlaması (1) Search console (1) Seç Satırı (1) Sedat Peker tarzı giriş cümlesi (1) SEO olayları (3) Serbest piyasa koşulları (1) Shantel-Citizen of planet paprika (2) Sheraton otel (1) sıfır km OPEL (1) Sıra düzeni anlatımı (1) Sıra Satırı (1) Sıralama ve filtreleme (1) Sistem tablosu (1) Site haritası oluşturma (1) sitemap.xml (1) Sitenin kalbi (1) Smile işareti (1) Son balonlar (1) Sorular ve cevapları (1) Spor oyunlarında dönen entrikalar (1) Stopaj (2) Strateji (1) Strateji üretmek (1) Stratejik düşünce (1) Suya yazı yazmak (1) Süper lotoda kazanma olasılığı nedir? (1) Şablon hizmeti (1) Şans eseri (1) Şans oyunları (1) Şans topu yazıcı ayarları (1) Şans topunda nasıl kazanılır? (1) Şanslı ile şanssız karşılaşırsa (1) Şarap Fıçısı (1) Şike var ise nasıldır? (1) Tablo sıralama neyi ifade eder? (1) Talat Doğan (1) Tamamla bizi ey aşk (1) Tarihi eserler-kronolojik liste (1) Tartı ile satılan ürünler (1) Taşı parçalayan suyun gücü değil devamlılığıdır (2) Taşlayan olmaz ise (1) Teaser Nedir? (1) TED (1) Tek-Çift Durumu (1) Tekamül (1) Tekamül süreci (1) Tekamül sürecinin başlangıcı nedir? (1) Tekere çomak (1) Telsiz kullanım ücreti (1) Tereyağından kıl çeker gibi (1) Tırnak (1) Ticaret nedir? (1) Toplam Zaman Nasıl Hesaplanır? (1) Toplum mühendisliği (1) Tornet zamanı (1) Total Sütunu (1) Traş keyfi (1) Tüm yönleriyle (1) Türev (1) Türk işi (1) Türk kadını (1) Türk Kadınlarının Gavur Erkek Merakı nedir? (1) Tweetdeck (1) Uçurtma aşkı zamanı (1) Üçkağıt ekonomisi (1) Üniversite süreci-mezun olmak (1) Üst menüden hazzetmeyen izleyenlerimiz (1) Üstad (1) Varsayım (2) Varsayım kullanımı (2) Varsayım nedir? (1) Ve'l-Asr (1) Vedat Ali Dalokay Caddesi (1) Vergi (1) Veronica (1) Video ekleme düğmesi (1) Video Köşesi (1) Weblog (1) Word (1) Yalan üzerine inşaa (1) Yalnızca blog yazarlarının dikkatine! (1) Yarı olmasının yüzde değeri nedir? (1) Yaşa Göre Yaşanılan hayatlarda Neler var? (1) Yayın ilkeleri (1) Yazı editör çeşitleri (1) Yazı editörü hakkında tecrübelerimiz (1) Yazı karakter tuşu (1) yazı kronolojik listesi (1) Yazıcı ile kolon yazdırma (1) Yazmaktaki motivasyonumuz nedir? (1) Yeni eklenen parametre (1) Yeni normal (1) Zıtlıklar (1) Zoti nedir? (1)
Copyright ©2018 Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.